Noi oportunităţi de business, noi trenduri editoriale, continua preocupare de informare profesională

origami-156627

Pe „ARCA LUI GUTENBERG” se va promova şi se va exploata, în diverse moduri, oferta editorială prezentă în standurile expozanţilor, urmărind, în acelaşi timp, să se stabilească noi contacte şi să se fortifice relaţiile profesionale deja existente, să se creeze cadrul propice şi să se dezvolte noi oportunităţi sinergice de business editorial pentru toţi actorii implicaţi în producţia de carte, să se asigure o continuă in-formare profesională prin prezentarea trendurilor editoriale şi participarea la diverse evenimente de profil.

Cultul pentru lectură sau lectura văzută ca practică cotidiană

Pe „ARCA LUI GUTENBERG”, se va promova, disemina, încuraja şi intensifica interesul pentru cunoaştere pentru multiple grupuri-ţintă de public, cultul pentru lectură sau obişnuinţa de a citi zilnic (şi nu doar pentru atingerea anumitor scopuri) la diverse grupe de vârstă, ca o practică pozitivă care poate fi exersată cu succes în timpul liber, capabilă să modeleze în sens ascensional psihologia, comportamentul şi nivelul cultural individual.

TOP 100 de titluri de referinţă pentru domeniile universitare de specializare

„ARCA LUI GUTENBERG” îşi propune să planifice, să comunice cu editorii, profesorii, librarii, bibliotecarii şi specialiştii în domeniu în vederea alcătuirii unor liste bibliografice TOP 100 de titluri de specialitate (în funcţie de domeniul de specializare) având în vedere interesele profesionale şi culturale ale studenţilor şi nivelurile de lectură/specializare la care acced.

Excelenţa editorială

Pe „ARCA LUI GUTENBERG” sunt apreciate idealuri şi valori precum: excelenţa editorială, bunele practici profesionale şi deontologia tuturor celor care activează în acest domeniu, inovaţia, originalitatea, calitatea şi creativitatea, cooperarea, schimbul de idei şi de experienţă.

Asistenţa de specialitate

Pe „ARCA LUI GUTENBERG” se va oferi asistenţă de specialitate pe întreaga perioadă de desfăşurare a târgului prin funcţionarea constantă a unui birou de informare pentru public, unde cititorii vor primi informaţii profesioniste cu privire la titlurile şi ofertele existente, editurile prezente, temele abordate, evenimentele organizate etc.

Poziţionarea facilitată de infrastructură

Sala Pașilor Pierduți din cadrul Universităților „Alexandru Ioan Cuza” și „Gheorghe Asachi” din Iași este situată în Copou, zonă universitară unde se poate ajunge ușor cu mijloacele de transport în comun din toate punctele orașului.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s